2019 yılı Modern Ahşap Yapılar Semineri katılımcılarının Neden Ahşap? Sorusuna verdikleri yanıtlar.