Dernek

2021 yılında kurulan Kereste Sanayicileri Derneği, katılım ve paylaşım esaslarına dayanan bir sivil toplum kuruluşudur. 

Bugün, 80 üyesi ve 55’e yakın firmasıyla orman ürünleri sektörünün sorunlarına ve imkanlarına vakıf olarak "Küresel rekabeti ve istikrarlı büyümeyi hedefleyen, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir kalkınma odaklı, dünya ticaretinden daha fazla pay alan, tasarıma dayalı, katma değerli, istihdamı artıran, nitelikli iş gücüne sahip bir yapıya ulaşmaktırmak" amacı ile çalışmalarını sürdürmektedir.


Derneğimizin çatısı altında; üretici ve uygulamacı şirket temsileri ile çok sayıda akademisyen, mimar ve mühendis bir araya gelmiştir. 


Derneğimiz her yıl etkinlikler düzenlenmekte, kamu ve özel düzeyde temaslarda bulunup toplantılara iştirak etmekte, fuar ve üniversitelerde düzenlenen etkinliklerle ahşabın çeşitli yönlerinin tanıtımının yapılması ve sektörün problemlerinin çözümü için çalışmalar yürütmektedir.