DYMD'nin ilk webinarı, 19 Ocak Çarşamba günü saat
19:00-21:00 arası zoom üzerinden çevirimiçi gerçekleşti. Moderatörlüğü DYMD kurucu üyesi Melih Aşanlı üstlendi. Panelist olarak katkı sağlayanlar: - Ulusal Ahşap Birliği başkanı Celalettin Akça - Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği başkanı Göksel Kormaz Yaklaşık 50 kişinin katılımı ile gerçekleşen webinar boyunca aşağıda belirtilen sorular panelistler tarafından yanıtlandı. Ayrıca panel sonunda izleyicilerin sorularının çoğu da yanıt buldu. 1. Ulusal Ahşap Birliği ve Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneklerinin faaliyetleri nelerdir? 2. Geleneksel ahşap yapılarda sıklıkla görülen sorunlar nelerdir? 3. Hammadde ulaşımı, ürün işleme, tedarik gibi karşılaşılan başlıca sorunlar nelerdir? 4. Teknolojik gelişmeler ile günümüz ahşap üretim tekniklerinin bize sunduğu avantajlar ve dezavantajlar nelerdir? Günümüz modern teknikleri ile üretilmiş bir ahşap yapı örneği verebilir misiniz? 5. Ahşap yapıların niteliği ve niceliğinin artması yönünde uluslararası düzeyde politika ve çalışmalar var mı? Yönetmelikler ve kanunlar açısından bakıldığında nasıl düzenlemeler getirilirse ahşap yapıların teşvik edileceğini düşünüyorsunuz? 6. Geçmiş dönem ahşap yapılarla çağdaş yapılar arasında nasıl farklar var? Teknolojik gelişmelerin avantajları nelerdir? 7. Ahşap yapı eğitimi nasıl olmalı? marangozluk bilgisi ile yeni teknolojiler nasıl harmanlanmalı? Ahşap ekibinde kimler yer almalı? 8. Önümüzdeki süreç içinde ahşabın yeri nerede olacaktır? Ahşap yapıları bekleyen olası senaryolar sizce nelerdir?