Ormanlar; ağaçlarla beraber çok sayıda bitki, hayvan, mikroorganizmalar gibi canlı varlıklar ile toprak hava, su , ışık ve sıcaklık gibi fiziksel çevre faktörlerinin birlikte oluşturdukları  ekosistemlerdir. 

- Ormanlar yaşantımızın her safhasında gereksinim duyduğumuz meydana getirecek ve yakacak hammadde deposudur. Bunun yanı sıra bitkisel kalifiye tohum, çiçek, kozalak vb. Ile mineral nitelikli çakıl, kum vb Hammadde kaynaklarının bir kısmı da ormanlardan elde edilmektedir.

- Ormanlar, bitkiler ve hayvanlar için naturel bir su deposudur. Kar ve yağmur biçimindeki yağışı yapraklı, dalları, gövdesi ve kökleri ve tutarak sellerin ve taşkınların oluşmasını önler. Ayrıca yer altı sularının oluşmasına yardım eder.

- Ormanlar erozyonu önler. Ormanlar rüzgarın hızını azaltır, toprağı kökleri ile tutarak yağışların ve akarsuların toprağı taşımasını önler.- Ormanlar, yaban hayatı ve av kaynaklarını koruru. Nesli tükenmekte olan hayvanların üretimi, korunması ve barınmasında koruma alanları oluşturur. Bu sahalar milyonlarca canlının yuvasıdır.

- Ormanlar nebat örtüsü ve toprak içinde büyük miktarda karbon depoladıklarından, ikim üzerinde olumlu etkiler yapar. Aşırı sıcaklıkları düzenler, bir ısı tamponu gibi görev yapar. Sıcağı soğuğu dengeler, yaz sıcaklığını azaltırken, kış sıcaklığını artırır, radyasyonu önler.

- Su buharını yoğunlaştırarak yağmur haline gelmesini sağlar. Rüzgar hızını azaltarak toprak ve kar savurmalarını ve rüzgarın kurutucu etkisini yok eder. Bu nedenle açık alanlara oranla ormanlarda gündüzler serin geceler ise sıcaktır.

- Ormanlar, eğelenme, dinlenme ve boş zamanları değerlendirme imkanı sağlar. Havası, suyu, organik görünümleri ve sakin ortamı ile özellikle şehirlerde yaşayan insanları kendisine çeker. Bu yönüyle insanların beden ve ruh sağlığı üstünde olumlu rol oynar.

- Yerleşim alanları çevresindeki hava kirliliğini ve gürültüyü önlemesi ile insan sağlığı bakımından büyük önem taşır. Ormanların insan sağlığı üstündeki tüm bu olumlu faydaları nedeniyle büyük kentlerin çevresinde ormanlar yetiştirilmekte, dinlenme bölgeleri kurulmaktadır.- Ormanlar, orman içinde ve dışında yaşayan insanlara çeşitli iş alanları sağlar, işsizliği önlemede faal rol oynar, böylece köyden kente göçü azaltır.

- Ormanlar, milli savunma ve güvenlik bakımından da oldukça önemlidir. Askeri birliklerin harp tesisleri ile vasıta ve gereçlerinin gizlenmesinde, cenk ekonomisi bakımından kıymet taşıyan reçine, katran ve tanenli maddelerin elde edilmesini sağlar,

- Ayrıca ormanlar barajların ekonomik ömrünü uzatır, organik afetleri önler, ülke turizmine katkıda bulunur,- Ormanlar, naturel güzellikleri ve sayılmayacak kadar fazlaca faydalarıyla iyi baktığımız takdirde tükenmez bir organik kaynaktır.


 ORMANLARIN ÜLKEMİZİN EKONOMİSİNE KATKISI


 Para ile ölçülen katkıları

Odun kökenli orman ürünleri üretimi, orman ikincil ürünleri üretimi, işlendirmeye katkısı, bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltıcı tesiri, ödemeler dengesini müspet yönde etkilemesi, mineral kalifiye katkıları, tarım, hayvancılık ve turizme olan katkılarıdır.


 Para ile ölçülemeyen katkıları

İlkim, toprak su benzer biçimde doğal kaynakların korunması ve dengede tutulması, rüzgar ve kumul hareketlerine karşı önleyici perde rolü görmesi, su akışını düzenlemesi, yer altı ve yer üzeri su kaynaklarının sürekliliğini sağlayarak çoraklaşmayı önlemesi, erozyonu önlemesi dolayısıyla ziraat alanları ile barajların ekonomik ömrünü uzatması, çığ ve sel baskınlarını önlemesi halkın rekreasyon ihtiyaçlarını karşılaması, insan sağlığını olumlu yönde etkilemesi ve iş verimliliğini artırması ise para ile ölçülemeyen katkılardır.


Ülkemizde fazlaca mühim bir sektör olan ormancılık ülke kalkınmasında "itici ve teşvik edici" stratejik bir rol oynar.