Binaya  gelen yağmur, kar ve rüzgâr etkilerine karşı korumuş olan bina elamanlarına çatı denir. Çatılar esas olarak binanın hava şartlarından korunması için yapılır.


Binaların üst kapağını gerçekleştiren, binaları yağmurdan ve çeşitli doğa etkilerinden (rüzgâr, soğuk, sıcak) koruyan çatılar, taşıyıcı bölüm ve çatı kaplaması olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Çatıların taşıyıcı bölümleri ahşap, çelik, çelik beton olarak sınıflanır. 

Çatının taşıyıcı bölümünün yük hesaplarında çatının eğimi, çatı yüzeyinin cinsi ve ağırlığı rüzgâr ve kar yükü şeklinde etkisinde bırakır dikkate alınmalıdır. Bulunduğunuz çatı altında, oldukca uzun yıllar problemsiz yaşamak istiyorsanız, çatının hem taşıyıcı bölümlerinin inşasında çatı hesaplarının iyi yapılması malzemesinin kaliteli ve doğru seçilmesi bununla beraber çatı örtüsünün kaliteli ve doğru seçilip, su ve sıcaklık izolasyonu vazifesi görecek bütün işçilik detaylarının yerine getirilerek inşa edilmesi gerekir. 

Çatı yapımında, en oldukça ahşap kullanılmaktadır. Ancak büyük açıklıklı iş yeri, garaj, fabrika vb. Yapılarda, dayanımlarının yüksek olması sebebiyle betonarme yahut çelik çatılar tercih edilir. Çatı sistemleri, söz konusu işlevi yerine getirmesi için, birbirini tamamlayan çeşitli alt sistemlerin belirli bir düzende bütünleşmesinden kaynaklanır.

Bunlar sırası ile, taşıyıcı sistem, buğu kesici, ısı izolasyon, su yalıtım, havalandırma katmanları ve çatı kaplama sistemidir. İsteğe bağlı olarak bu sistemin içerisine ses yalıtım sistemi de eklenebilir. Taşıyıcı katman yerine bakılırsa mertek, lata, tahta, OSB, kontrplak yada metal çatılarda olduğu benzer biçimde trapez formlu panellerden oluşabilir. 


Çatıların kar ve rüzgâr yüklerini emniyetle taşıyabilmeleri, yağmur ve kar sularını da bina içerisine almadan, en acele ve düzenli halde yağmur oluk ve borularına akıtarak, binadan uzaklaştırmaları gerekir. Ayrıca çatılara müsait eğim, biçim ve boyut verilerek, estetik görünümleri de sağlanmalıdır. Çatılarında sorunsuzluk isteyenler için baca dibi, mail nehir ve mahya altları benzer biçimde detay alanların çözümleri de büyük ehemmiyet kazanmaktadır. Meyil dere yatağında kullanılacak parçalar yağmur suyunun sıhhatli olarak tahliye edilmesine olanak sağlamalı, kiremit ile uyumlu rengiyle de çatıya güzel duyu katmalıdır. 


Mahya altı örtüsü çatı havalandırmasını kesintiye uğratmamalı ve içerideki havanın dışarıya tahliye edilmesine imkan sağlamalıdır. Baca diplerinde kullanılacak su yalıtım ürünleri kiremit yüzeyinin şeklini kolaylıkla almalı, olası su sızdırma problemini engellemelidir. Bir çatı binanın görünümünü güzelleştirmek üzere güzel duyu duygumuzu da tatmin eder. Çatı örtüleri seçilirken binanın mimarı durumu iklim şartları ve temin imkânları göz önünde tutulur. Örtü malzemesinin rengi yöre binalarınkine müsait olması icap eder.


 Çatı örtü malzemesinin şu özelliklere sahip olması gerekir:


• Su geçirmemeli,


• Hava tesirlerine dayanıklı olmalı, 


• Hafif olmalı, 


• Ateşe, yangına dayanıklı, 


• Uzun ömürlü olmalıdır. 


Modern toplumlarda, insanların oldukça büyük bir bölümü toplu konutlarda yaşamlarını sürdürmektedir. Bundan dolayı aynı çatı altında yaşamanın gerektirdiği, binanın sorunlarına ortak olma kuralı vardır. Daireniz çatı altında olmayıp, herhangi bir bağımsız katta olabilir. Fakat bu sizi çatıdaki problemlerin giderilmesi için doğacak masraflara ortak olmaktan uzak tutmaz. Dolayısı ile binanın her detayının, kusursuz inşa edilmesi bina sakinlerinin huzuru arasında önemlidir